انتشارات فولیتو
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

بودجه بندی کنکور تجربی و ریاضی

تعداد سوالات کنکور سال های اخیر به داوطلبین کنکور سراسری کمک زیادی میکند تا از قسمت های مهم هر درس با خبر باشند و جهت مطالعه بتوانند قسمت های مهم هر دروس را انتخاب کنند و با دقت بیشتری آن قسمت ها را مطالعه کنند. در این مقاله از موسسه فولیتو قصد داریم یکی از کامل ترین، جامع ترین و بهترین بودجه بندی ها را برای کنکور تجربی و ریاضی به شما داوطلبین عزیز کنکور معرفی کنیم پس تا انتهای این مقاله میهمان موسسه فولیتو باشید.

بودجه بندی زیست کنکور

بودجه بندی کنکور 1402 و 1403

تعداد سوالات کنکور از قسمت های مختلف در کنکور سراسری طرح میشود که این سوالات توسط سازمان سنجش کشور به عنوان منابع کنکور اعلام شده اند. مطالعه بودجه بندی سال های اخیر کنکور مشخص میکند که سالانه چه تعداد سوال و از کدام قسمت های هر درس ارائه و طرح میشود که این کمک خیلی بزرگی به افرادی است که قصد کسب رتبه های برتر را در کنکور دارند. به عبارتی بودجه بندی اهمیت قسمت های مختلف دروس را از نظر طراحان سوالات کنکور مشخص میکند.

تغییرات کنکور 1402

در کنکور 1402 و با توجه به تغییرات بوجود آمده در کنکور سراسری دروس عمومی به صورت کامل از آزمون های کنکور حذف شدند و همچنین ضرایب هر درس تغییراتی داشته است که این موضوع باعث شده است ابهاماتی در ذهن دانش آموزان و داوطلبین کنکور بوجود بیاد. در ادامه از با اهمیت ترین قسمت های هر درس مطلع میشوید و ابهامات بوجود آمده از شرایط کنکور پیش رو ( کنکور 1402 و 1403 ) را برای شما عزیزان برطرف میکنیم.

بودجه بندی زمین شناسی کنکور

کنکور در سال 1402 به بعد با دروس اختصاصی و با درس زمین شناسی آغاز میشود. درس زمین شناسی در کنکور سراسری شامل 25 سوال میباشد که داوطلبین باید در مدت زمان 20 دقیقه به سوالات این درس پاسخ بدهند.

ضریب زمین شناسی در کنکور سال های قبل در زیر گروه یک برابر صفر بود که با توجه به این مورد داوطلبان میتوانستند به سوالات این درزس پاسخ ندهند؛ اما در کنکور 1402 به بعد و با توجه به حذف دروس عمومی، این درس از اهمیت بالایی برخوردار شد و ضریب آن در زیر گروه یک از صفر به یک تغییر پیدا کرد. در ادامه بودجه بندی درس زمین شناسی را با هم میبینیم:

فصل / سال سال 98سال 99سال 1400سال 1401
آفرینش کیهان و تکوین زمین5 سوال4 سوال5 سوال5 سوال
منابع معدنی و ذخایر انرژی، زیربنای تمدن و توسعه3 سوال5 سوال3 سوال3 سوال
منابع آب و خاک3 سوال5 سوال4 سوال4 سوال
زمین شناسی و سازه های مهندسی4 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
زمین شناسی و سلامت4 سوال2 سوال4 سوال4 سوال
پویایی زمین3 سوال4 سوال3 سوال3 سوال
زمین شناسی ایران3 سوال2 سوال3 سوال3 سوال
مجموع سوالات25 سوال25 سوال25 سوال25 سوال

بودجه بندی درس ریاضی کنکور

ریاضی کنکور برای کنکور 1402 و 1403 از مهمترین و تاثیر گذار ترین دروس برای دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی فیزیک است. این درس محاسباتی شامل 30 سوال میباشد که داوطلبان باید در مدت زمان 47 دقیقه به این درس تخصصی پاسخ بدهند. تمامی دانش آموزان و داوطلبین کنکور برای رتبه برتر شدن باید تسلط کافی به این درس داشته باشند. بودجه بندی ریاضی کنکور برای رشته تجربی به شرح زیر است:

بودجه بندی ریاضیات رشته تجربی

توجه: بودجه بندی ریاضی کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی بعد از این جدول ارائه شده است.

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
مجموعه، الگو و دنباله1 سوال 1 سوال 1 سوال 0 سوال
مثلثات4 سوال 4 سوال 4 سوال 4 سوال
توان های گویا و عبارت های جبری0 سوال 0 سوال 0 سوال 1 سوال
معادله ها و نامعادله ها3 سوال 3 سوال 3 سوال 2 سوال
تابع2 سوال 2 سوال 2 سوال 4 سوال
شمارش بدون شمردن1 سوال 1 سوال 1 سوال0 سوال
آمارواحتمال3 سوال 3 سوال 3 سوال 2 سوال
هندسه تحلیلی و جبر4 سوال 4 سوال 4 سوال 4 سوال
توابع نمایی و لگاریتمی2 سوال 2 سوال1 سوال2 سوال
حدوپیوستگی4 سوال 4 سوال4 سوال4 سوال
مشتق2 سوال4 سوال4 سوال2 سوال
کاربرد مشتق4 سوال2 سوال2 سوال3 سوال
مجموع سوالات30 سوال30 سوال30 سوال30 سوال

بودجه بندی ریاضیات رشته ریاضی

بودجه بندی ریاضی کنکور برای رشته ریاضی فیزیک به شرح زیر است:

سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
مجموعه، الگو و دنباله2 سوال1 سوال2 سوال2 سوال
مثلثات3 سوال4 سوال5 سوال3 سوال
توان های گویا و عبارت های جبری1 سوال2 سوال2 سوال1 سوال
معادله ها و نامعادله ها2 سوال3 سوال2 سوال2 سوال
تابع2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
شمارش، بدون شمردن0 سوال0 سوال1 سوال0 سوال
آمار2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
توابع نمایی و لگاریتمی1 سوال2 سوال3 سوال1 سوال
حد و پیوستگی3 سوال4 سوال4 سوال3 سوال
مشتق3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
کاربردهای مشتق2 سوال4 سوال2 سوال2 سوال
آشنایی با مبانی ریاضیات0 سوال3 سوال2 سوال3 سوال
احتمال2 سوال2 سوال3 سوال2 سوال
آشنایی با نظریۀ اعداد4 سوال4 سوال3 سوال4 سوال
حد نامتناهی و بی نهایت1 سوال0 سوال1 سوال1 سوال
ماتریس3 سوال3 سوال3 سوال3 سوال
گراف و مدل سازی2 سوال2 سوال1 سوال2 سوال
ترکیبیّات (شمارش)4 سوال4 سوال1 سوال4 سوال
ترسیم های هندسی و استدلال1 سوال0 سوال2 سوال0 سوال
قضیۀ تالس، تشابه و کاربردهای آن2 سوال2 سوال2 سوال0 سوال
چند ضلعی ها1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
تجسم فضایی3 سوال2 سوال3 سوال2 سوال
دایره3 سوال3 سوال1 سوال3 سوال
تبدیل های هندسی و کاربردها2 سوال2 سوال1 سوال2 سوال
روابط طولی در مثلث1 سوال1 سوال0 سوال1 سوال
مجموع سوالات50 سوال50 سوال50 سوال50 سوال

بودجه بندی زیست شناسی کنکور

مهمترین درس و مبحث برای رشته تجربی درس زیست شناسی کنکور است. درس زیست شناسی سومین قسمت از سوالات دفترچه کنکور میباشد که دارای 50 سوال از سوالات مفهومی، ترکیبی و حفظی را پوشش میدهد که داوطلبان باید در مدت زمان 36 دقیقه به این درس تخصصی پاسخ بدهند؛ ( هر سوال 43 ثانیه ). در ادامه تعداد سوالات و بودجه بندی زیست شناسی کنکور در سال های اخیر را بررسی میکنیم:

تعداد سوالات زیست شناسی کنکور

فصل / سالسال 98سال 99سال 1400سال 1401
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا0 سوال0 سوال0 سوال0 سوال
گوارش و جذب مواد3 سوال3 سوال3 سوال2 سوال
تبادلات گازی2 سوال2 سوال2 سوال0 سوال
گردش مواد در بدن3 سوال4 سوال3 سوال4 سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد3 سوال0 سوال3 سوال1 سوال
از یاخته تا گیاه3 سوال1 سوال3 سوال1 سوال
جذب و انتقال مواد در گیاهان2 سوال0 سوال2 سوال2 سوال
تنظیم عصبی3 سوال2 سوال3 سوال1 سوال
حواس3 سوال2 سوال3 سوال1 سوال
دستگاه حرکتی2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
تنظیم شیمیایی0 سوال1 سوال0 سوال1 سوال
ایمنی3 سوال1 سوال3 سوال1 سوال
تقسیم یاخته1 سوال1 سوال1 سوال0 سوال
تولیدمثل3 سوال2 سوال3 سوال3 سوال
تولیدمثل نهاندانگان2 سوال2 سوال2 سوال0 سوال
پاسخ گیاهان به محرکها1 سوال1 سوال1 سوال1 سوال
مولکول های اطلاعاتی2 سوال3 سوال2 سوال2 سوال
جریان اطلاعات در یاخته3 سوال2 سوال3 سوال3 سوال
انتقال اطلاعات در نسلها3 سوال4 سوال3 سوال5 سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی2 سوال2 سوال2 سوال2 سوال
از ماده به انرژی1 سوال2 سوال1 سوال2 سوال
از انرژی به ماده2 سوال1 سوال2 سوال3 سوال
فناوری های نوین زیستی1 سوال0 سوال1 سوال1 سوال
رفتارهای جانوران2 سوال0 سوال2 سوال1 سوال
ترکیبی0 سوال12 سوال0 سوال8 سوال
مجموع سوالات50 سوال50 سوال50 سوال50 سوال

بودجه بندی فیزیک کنکور

بودجه بندی شیمی کنکور

دیدگاه‌های نوشته

*
*

question