انتشارات فولیتو
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعداد سوالات زیست شناسی کنکور فصل به فصل

بودجه بندی زیست کنکور | تعداد سوالات زیست کنکور

زیست کنکور یکی دیگر از دروس مهم و تخصصی دانش آموزان رشته تجربی است که در کنکور تعداد 50 سوال را در بر میگیرد. این درس از نظر افرادی که قصد رتبه برتر شدن و قبولی در دانشگاه های پاپ کشور را دارند، از اهمیت بالایی برخوردار است. پس بهتر است اگر قصد قبولی در دانشگاهای عالی کشور را دارید از همین حالا با بهترین منابع زیست کنکور از نظر رتبه برترهای موسسه فولیتو شروع کنید و همچنین از تعداد سوالات زیست کنکور که در این مقاله قصد داریم آن را فصل به فصل و سال به سال که در چند سال اخیر برای کنکور نظام جدید آمده است را برای شما عزیزان توضیح دهیم. پس تا انتهای این مقاله مهمان موسسه فولیتو باشید.

همچنین در انتهای این مقاله قسمتی از تدریس زیست رضا عسگری یکی از بهترین اساتید زیست شناسی را برای شما به صورت رایگان قرار داده ایم.

بودجه بندی زیست شناسی کنکور چند سال اخیر

بودجه بندی زیست شناسی کنکور سال های اخیر سال 98 سال 99سال 1400
زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا0 سوال 0 سوال 0 سوال
گوارش و جذب مواد3 سوال 3 سوال 3 سوال
تبادلات گازی 2 سوال 2 سوال 2 سوال
گردش مواد در بدن3 سوال 4 سوال 3 سوال
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد 3 سوال 0 سوال 3 سوال
از یاخته تا گیاه3 سوال 1 سوال 3 سوال
جذب و انتقال مواد در گیاه2 سوال 0 سوال 2 سوال
تنظیم عصبی 3 سوال 2 سوال 3 سوال
حواس3 سوال 2 سوال 3 سوال
دستگاه عصبی 2 سوال 2 سوال 2 سوال
تنظیم شیمیایی0 سوال1 سوال0 سوال
ایمنی 3 سوال1 سوال3 سوال
تقسیم یاخته1 سوال1 سوال1 سوال
تولید مثل3 سوال2 سوال3 سوال
تولید مثل نهانداران2 سوال2 سوال2 سوال
پاسخ گیاهان به محرک ها1 سوال1 سوال1 سوال
مولکول های اطلاعاتی 2 سوال3 سوال2 سوال
جریان اطلاعات در یاخته3 سوال2 سوال3 سوال
انتقال اطلاعات در نسل ها3 سوال4 سوال3 سوال
تغییر در اطلاعات وراثتی 2 سوال2 سوال2 سوال
از ماده به انرژی1 سوال2 سوال1 سوال
از انرژی به ماده2 سوال1 سوال2 سوال
فناوری های نوین زیستی 1 سوال0 سوال1 سوال
رفتار های جانوری 2 سوال0 سوال2 سوال
ترکیبی 0 سوال12 سوال0 سوال
مجموعه سوالات 50 سوال50 سوال50 سوال

بودجه بندی زیست شناسی دهم

زیست شناسی سال دهم دارای هفت فصل میباشد. داوطلبین عزیز کنکوری با مطالعه پایه دهم زیست شناسی باید به 17 سوال از 50 سوال درس زیست شناسی در کنکور سراسری پاسخ دهند. زیست سال دهم 34 درصد از زیست شناسی کنکور سراسری را پوشش میدهد. در ادامه بودجه بندی زیست شناسی دهم کنکور بر اساس تفکیک فصل به فصل را ببینید.

 1. فصل اول یا (زیست شناسی، دیروز، امروز و فردا): این فصل شامل تعداد صفر سوال در کنکور سراسری میباشد.
 2. فصل دوم یا (گوارش و جذب مواد): این فصل در کنکور سراسری شامل 3 سوال میباشد که بصورت جدا از فصل گوارش و جذب مواد طراحی شده است. ( فصل گوارش و جذب مواد در کنکور سراسری شامل 2 سوال از نوع ترکیبی با سایر فصل های دیگر میباشد.
 3. فصل سوم یا ( تبادلات گازی ): این فصل در کنکور سراسری رشته تجربی شامل تعداد 2 سوال میباشد که بصورت کاملا مستقل در کنکور است. پس داوطلبین عزیز باید دقت بیشتری به خرج دهند. فصل سوم این درس با سایر فصل ها، تعداد 2 سوال ترکیبی دارد.
 4. فصل چهارم یا ( گردش مواد در بدن): فصل گردش مواد در بدن شامل 5 سوال میباشد. این فصل در کنکور سراسری رشته تجربی شامل 4 سوال بصورت ترکیبی با پایه یازدهم و دوازدهم تجربی دارد.
 5. فصل پنجم یا ( تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ): فصل پنجم سال دهم شامل 2 سوال در کنکور سراسری میباشد . نکته قابل توجه این که این فصل با سایر فصل ها تعداد 2 سوال بصورت ترکیبی نیز دارد.
 6. فصل ششم یا ( از یاخته تا گیاه ): این فصل از فصل قبلی مهم تر است و شامل 3 سوال در کنکور سراسری تجربی میباشد. نکته اینکه این 3 سوال برای این فصل به صورت مستقل طراحی میشود.
 7. فصل هفتم زیست شناسی سال دهم یا ( جذب و انتقال مواد در گیاهان ): فصل هفتم شامل تعداد 2 سوال در کنکور سراسری است. نکته این فصل دارای سوال ترکیبی با سایر پایه ها و فصل ها ندارد.

نکته: بودجه بندی زیست شناسی دهم شامل 10 سوال ترکیبی با سایر فصل ها یا سال یازدهم و دوازدهم دارد و در مجموع 17 سوال از پایه دهم زیست شناسی برای کنکور تجربی سوال می آید.

زیست کنکور بودجه بندی

بودجه بندی زیست شناسی یازدهم

بودجه بندی زیست یازدهم کنکور شامل 17 سوال در کنکور سراسری است. یعنی تعداد 17 سوال از 50 سوال زیست شناسی را پایه یازدهم زیست شامل میشود. زیست سال یازدهم شامل 9 فصل است و 34 درصد از کل سوالات زیست را در کنکور سراسری پوشش میشود و به صورت زیر است.

 1. فصل اول یا ( تنظیم عصبی ): فصل اول سال یازدهم شامل تعداد 3 سوال در کنکور سراسری میباشد که کل این 3 سوال نیز بصورت مجزا از فصل اول زیست شناسی سال یازدهم میباشد. نکته: فصل تنظیم عصبی با فصل های دیگر 1 سوال ترکیبی دارد.
 2. فصل دوم زیست شناسی یازدهم یا ( حواس ): این فصل شامل تعداد 3 سوال است که این 3 سوال بصورت کاملا مجزا از همین فصل میباشد. نکته: فصل دوم سوالات ترکیبی ندارد.
 3. فصل سوم یا ( دستگه عصبی ): فصل سوم شامل تعداد 2 سوال در کنکور سراسری از پایه یازدهم زیست میباشد و بصورت مجزا و مستقل هستند و بافصل های دیکر ترکیب نمیشوند.
 4. فصل چهارم زیست شناسی سال یازدهم یا ( تنظیم شیمیایی ): تنظیم شیمیایی معمولا به تنهایی سوالی در کنکور ندارد؛ اما ممکن است تعداد 2 سوال ترکیبی با سایر فصل ها داشته باشد.
 5. فصل پنجم یا ( فصل ایمنی ): فصل ایمنی شامل تعداد 3 سوال در کنکور تجربی میباشد. و ممکن است از 3 سوالی که در کنکور سراسری میآید، تعداد 2 سوال بصورت مجزا از این فصل باشد. تعداد 1 سوال از این فصل با سایر فصل ها یا حتی زیست سال یازدهم و دوازدهم بصورت ترکیبی طراحی و تنظیم میشود.
 6. فصل ششم یا ( فصل تقسیم یاخته ): این فصل به تنهایی در کنکور سوالی ندارد در سال های اخیر فصل ششم زیست یازدهم با فصل های دیگر سوال ترکیبی داشته است.
 7. فصل هفتم یا ( فصل تولید مثل ): فصل تولید مثل زیست یازدهم شامل 3 سوال در کنکور میباشد و ممکن است تعداد 2 سوال به صورت ترکیبی با سایر فصل ها برای کنکور طراحی شود.
 8. فصل هشتم یا ( تولید مثل نهانداران ): این فصل به تنهایی تعداد 2 سوال را پوشش میدهد و با سایر فصل ها تعداد 2 سوال ترکیبی دارد.
 9. فصل نهم زیست یازدهم یا ( پاسخ گیاهان به محرک ها ): این فصل در کنکور سراسری تعداد 1 سوال دارد و همچنین سوال ترکیبی با سایر دروس ندارد.
تعداد سوالات زیست کنکور

بودجه بندی زیست شناسی دوازدهم

درس زیست شناسی سال دوازدهم تعداد 16سوال را در بر میگیرد و از نظر درصدی میتوان گفت 32 درصد سوالات زیست مربوط به پایه دوازدهم کنکور میشود. سال دوازدهم شامل 8 فصل است و بودجه بندی آن به صورت زیر است:

 1. فصل اول زیست پایه دوازدهم یا ( مولکول های اطلاعاتی ): این فصل شامل تعداد 2 سوال است و سوالات ترکیبی با سایر درس ها ندارد.
 2. فصل دوم یا ( جریان اطلاعات در یاخته ): فصل دوم شامل 4 سوال در کنکور سراسری میباشد؛ تعداد 2 سوال بصورت مجزا از این فصل است و تعداد 2 سوال دیگر به صورت ترکیبی با سایر فصل ها در کنکور سراسری سال های اخیر آمده است.
 3. فصل سوم یا ( انتقال اطلاعات در نسل ها ): این فصل شامل 3 سوال میباشد که 1 سوال آن به صورت مجزا و مستقل از همین فصل است و تعداد 2 سوال بصورت ترکیبی با سایر فصل ها میآید.
 4. فصل چهارم یا ( تغییر در اطلاعات وراثتی ): این فصل نیز تعداد 1 سوال در بودجه بندی زیست کنکور را شامل میشود و ممکن است 1 سوال نیز بصورت ترکیبی با سایر فصل ها در کنکور پیش رو طراحی شود.
 5. فصل پنجم یا ( از ماده به انرژی ): فصل پنجم پایه دوازدهم شامل 1 سوال در کنکور سراسری دارد. فصل پنجم یا فصل ( از ماده به انرژی ) دارای سوال ترکیبی نمیباشد.
 6. فصل ششم یا ( از انرژی ب ماده ): دارای تعداد 2 سوال در کنکور تجربی میباشد و همچنین دانش آموزان باید خود را برای یک سوال ترکیبی آماده کنند.
 7. فصل هفتم یا ( فناوری های نوین زیستی ): این فصل دارای 1 سوال در کنکور است و دارای سوالات ترکیبی نمیشود.
 8. فصل هشتم یا ( رفتارهای جانوران ): فصل هشتم شامل ۲ سوال در کنکور تجربی است و دارای سوال ترکیبی نمیباشد.
زیست کنکور

نمونه تدریس زیست شناسی استاد رضا عسگری از بهترین اساتید زیست | زیست موسسه فولیتو

در حال بارگذاری...

سه ویدیو بالا فقط قسمتی از تدریس بی نظیر زیست شناسی موسسه فولیتو بود. شما دانش آموزان و داوطلبین عزیز کنکوری میتوانید برای اطلاع از نحوه تهیه پکیج های زیست استاد عسگری همراه با جزوهای چاپ شده تمام رنگی نام، نام خانوادگی و رشته تحصیلی خود را به سامانه 90005835 ارسال کنید و منتظر تماس مشاورین ما باشید. چنانچه از موسسه فولیتو مشاور دارید، با مشاورتون ارتباط بگیرید.

اهمیت بودجه بندی در کنکور

مطالعه تعداد سوالات کنکور به شما دانش موزان عزیز کمک میکند تا از قسمت های مهم هر درس اطلاع داشته باشید و قسمت های مهم هر فصل را با دقت بیشتری مطالعه کنید و در نتیجه از اهمیت سوالات هر فصل مطلع باشید.

دیدگاه‌های نوشته

*
*

question