درصد زیست جانوری کنکور + قسمت های مهم جانوری

چند سوال از زیست جانوری در کنکور میاد؟

بودجه بندی سوالات زیست جانوری کنکور شامل 36% درصد کل زیست شناسی و معمولا شامل 17 تا 18 سوال برای کنکور میباشد.

از این تعداد سوال، 7 سوال از خود قسمت جانوری طرح میشود و مابقی سوالات به صورت ترکیبی با سایر قسمت ها، مخصوصا شکلهای کتاب درسی طرح میشوند. برای مطالعه اصولی قسمت جانوری ادامه مقاله را تا انتها با دقت بیشتری مطالعه کنید.

برای اطلاع از تعداد سوالات دقیق زیست به بودجه بندی زیست کنکور مراجعه کنید.

درصد زیست جانوری

مهم ترین قسمت های زیست جانوری کدام قسمت ها هستند؟

  • گوارش
  • دستگاه عصبی
  • سیستم ایمنی
  • گردش خون

اهمیت زیست جانوری کنکور

از مهم ترین قسمت های زیست، قسمت جانوری آن است. همان طور که گفته شد؛ تعداد بین 17 تا 18 سوال از این قسمت طرح میشود که اهمیت بالای زیست جانوری را نشان میدهد.

زیست جانوری را چگونه مطالعه کنیم؟

زیست شناسی متشکل از بخش های مختلف گیاهی، جانوری، ژنتیک و انسانی میباشد که دانش آموزان با مطالعه قسمت جانوری و تسلط کامل به این قسمت میتوانند خیلی راحت حدود 36 درصد زیست را در کنکور کسب کنند.

درصد زیست جانوری کنکور

بهترین روش مطالعه زیست جانوری کنکور

برای مطالعه زیست جانوری میتوانید همزمان که قسمت گوارش را مطالعه میکنید، قسمت جانوری را نیز مطالعه کنید. همچنین میتوانید بعد از اینکه همه قسمت های زیست را کامل مطالعه کردید؛ مجدد سراغ قسمت جانوری زیست رفته و این قسمت را مطالعه کنید.

برای تسلط بیشتر بهتر است اطلاعات یک جانور را کامل مطالعه کنید و نکات آن را کامل در یک برگه یادداشت برداری کنید و سپس اطلاعات جانور دیگر و به همین صورت پیش بروید که در نتیجه میتوانید جزئیات هر جانور را با هم مقایسه و مورد ارزیابی قرار دهید.

توصیه میشود برای مطالعه بهتر، حین مطالعه هر فصل از زیست، قسمت گیاهی آن فصل هم مطالعه شود.

دیدگاه‌های نوشته

*
*